Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số: Thành phố triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến từng khối phố và thôn

Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số: Thành phố triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến từng khối phố và thôn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 QUẬN NGÔ QUYỀN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 QUẬN NGÔ QUYỀN

Để nộp hồ sơ trực tuyến, người dân và doanh nghiệp thực hiện quyét mã QR - CODE

Để nộp hồ sơ trực tuyến, người dân và doanh nghiệp thực hiện quyét mã QR - CODE

UBND phường Máy Tơ đã tiếp hành tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ ngoài ngành năm 2022

UBND phường Máy Tơ đã tiếp hành tập huấn nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ ngoài ngành năm 2022

NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NGÀY THỨ 7 TÌNH NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND phường Khóa IX

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND phường Khóa IX

Hội nghị đồng chí Bí thư Quận ủy làm việc Ban chấp hành Đảng bộ phường Máy Tơ sáng ngày 08/6/2022

Hội nghị đồng chí Bí thư Quận ủy làm việc Ban chấp hành Đảng bộ phường Máy Tơ sáng ngày 08/6/2022

Thực hiện Kế hoạch Hè năm 2022 của BCĐ Hè phường Máy Tơ.

Thực hiện Kế hoạch Hè năm 2022 của BCĐ Hè phường Máy Tơ.

Nhân dip Tết thiếu nhi 1/6 và chia tay các bé 5 tuổi, UBND phường Máy Tơ đã đến và trao tặng các cháu những món quà vô cùng ý nghĩa.

Nhân dip Tết thiếu nhi 1/6 và chia tay các bé 5 tuổi, UBND phường Máy Tơ đã đến và trao tặng các cháu những món quà vô cùng ý nghĩa.

Phường Máy Tơ tổ chức chương trình Khai mạc Hè , Chiến dịch Thanh niên tình nguyện và phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022

Phường Máy Tơ tổ chức chương trình Khai mạc Hè , Chiến dịch Thanh niên tình nguyện và phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022