Lễ ra mắt công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hoá” gắn mã QR code cho di tích lịch sử Đền Tiên Nga

Thời gian 29/03/2023 04:31
Lễ ra mắt công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hoá” gắn mã QR code cho di tích lịch sử Đền Tiên Nga
Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số: Thành phố triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến từng khối phố và thôn

Thời gian 22/06/2022 16:06
Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số: Thành phố triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến từng khối phố và thôn

Để nộp hồ sơ trực tuyến, người dân và doanh nghiệp thực hiện quyét mã QR - CODE

Thời gian 22/06/2022 15:34
Để nộp hồ sơ trực tuyến, người dân và doanh nghiệp thực hiện quyét mã QR - CODE

Quận Ngô Quyền và Viettel Hải Phòng Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025

Thời gian 11/05/2022 14:11
Quận Ngô Quyền và Viettel Hải Phòng Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025