Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số: Thành phố triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến từng khối phố và thôn

Thời gian 22/06/2022 16:06
Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số: Thành phố triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng đến từng khối phố và thôn

Để nộp hồ sơ trực tuyến, người dân và doanh nghiệp thực hiện quyét mã QR - CODE

Thời gian 22/06/2022 15:34
Để nộp hồ sơ trực tuyến, người dân và doanh nghiệp thực hiện quyét mã QR - CODE

Quận Ngô Quyền và Viettel Hải Phòng Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025

Thời gian 11/05/2022 14:11
Quận Ngô Quyền và Viettel Hải Phòng Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025

Quận Ngô Quyền tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng

Thời gian 09/05/2022 09:25
Quận Ngô Quyền tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022

Thời gian 06/05/2022 09:38
HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022

Hội nghị trực tuyến cán bộ thành phố nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến 2025, tầm nhìn đến 2030.

Thời gian 21/04/2022 02:58
Hội nghị trực tuyến cán bộ thành phố nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến 2025, tầm nhìn đến 2030.

Chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến bên cạnh các khái niệm như điện toán đám mây, big data, blockchain,... và được coi như một xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng số 4.0. Vậy chuyển đổi số là gì và vì sao các tổ chức, doanh nghiệp nên thực hiện càng sớm các tốt. Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết sau.

Thời gian 12/04/2022 14:10
Chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến bên cạnh các khái niệm như điện toán đám mây, big data, blockchain,... và được coi như một xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng số 4.0. Vậy chuyển đổi số là gì và vì sao các tổ chức, doanh nghiệp nên thực hiện càng sớm các tốt. Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết sau.