Công khai quyết toán Ngân sách 3 tháng năm 2023 của phường Máy Tơ

Thời gian 10/04/2023 15:00
Công khai quyết toán Ngân sách 3 tháng năm 2023 của phường Máy Tơ

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Máy Tơ

Thời gian 16/01/2023 09:57
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Máy Tơ