Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận Ngô Quyền về Lô 26A, Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền

Thời gian 20/04/2023 11:10
Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận Ngô Quyền về Lô 26A, Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền