Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận Ngô Quyền về Lô 26A, Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền

Thời gian 20/04/2023 11:10
Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc Trung tâm Chính trị - Hành chính Quận Ngô Quyền về Lô 26A, Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền

Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian 14/04/2023 11:13
Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

UBND phường Máy Tơ đã kết hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền giải thích, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp về quy trình triển khai dự án cầu Nguyễn Trãi

Thời gian 12/04/2023 03:20
UBND phường Máy Tơ đã kết hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền giải thích, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp về quy trình triển khai dự án cầu Nguyễn Trãi

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Máy Tơ

Thời gian 16/01/2023 09:57
Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Máy Tơ

ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Máy Tơ đã tổ chức trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp xuân Quý Mão 2023

Thời gian 09/01/2023 09:46
ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Máy Tơ đã tổ chức trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp xuân Quý Mão 2023