Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam phường Máy Tơ tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2023 trên địa bàn phường

Cập nhật: 10/02/2023 16:02

Sáng 09/02/2023, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam phường Máy Tơ (Quận Ngô Quyền) đã tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2023 trên địa bàn phường. Hoạt động này thể hiện sự tôn trọng của xã hội đối với Người cao tuổi, là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, giúp Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Ông Phạm Ngọc Hiếu - Chủ tịch UBND phường Máy Tơ phát biểu chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi.

Tại Lễ chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi, Phạm Ngọc Hiếu - Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh vai trò của Người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, chúc các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục nêu gương sáng, động viên con cháu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đóng góp nhiều hơn nữa để cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND phường trao Thiếp mừng thọ và quà chúc mừng cho các cụ đại diện tròn 90 tuổi và  95 tuổi

Đồng chí lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam Quận Ngô Quyền và đồng chí Phó bí thư thường trực Máy Tơ trao Thiếp mừng thọ cho các cụ tròn 70 tuổi.

Các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam phường và lãnh đạo HĐND phường Máy Tơ trao Thiếp mừng thọ cho các cụ tròn 70 tuổi.

Năm nay, phường Máy Tơ có 263 cụ được chúc thọ, mừng thọ. Trong đó, có 1 cụ 101 tuổi; 2 cụ 100 tuổi; 3 cụ 95 tuổi; 12 cụ 90 tuổi và 160 cụ tuổi 70, 75, 80 và 85. Tại Chương trình, các đồng chí lãnh đạo phường Máy Tơ trân trọng trao quà, Thiếp mừng thọ và Giấy khen tặng đại diện người cao tuổi của địa phương.