Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể phường thành lập đoàn đến thăm, động viên và tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023.

Cập nhật: 03/02/2023 15:41

Thực hiện chương trình công tác năm 2023

Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể phường thành lập đoàn đến thăm, động viên và tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023.