ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Máy Tơ đã tổ chức trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp xuân Quý Mão 2023

Thời gian 09/01/2023 09:46
ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Máy Tơ đã tổ chức trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp xuân Quý Mão 2023Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND phường Máy Tơ khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian 29/04/2022 10:25
Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND phường Máy Tơ khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026


Kế hoạch số 09/KH-BTV, ngày 07/1/2022 về triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid - 19

Thời gian 14/04/2022 16:00
Chiều ngày 15/4/2022 Hội LHPN phường Máy Tơ tổ chức chương trình trao tặng, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị tác động của dịch Covid - 19 và sinh hoạt định kỳ CLB “Gia đình có sức khoẻ - không khói thuốc”.