Kế hoạch số 09/KH-BTV, ngày 07/1/2022 về triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid - 19

Cập nhật: 14/04/2022 23:00

Thực hiện hướng dẫn số 01 của BTV Hội LHPN thành phố Hải Phòng về việc triển khai chương trình “M đỡ đầu” h tr chăm sóc nuôi dưỡng tr em m côi có hoàn cnh đặc bit khó khăn b tác động ca dch Covid - 19.

 

Chiu ngày 15/4/2022 Hi LHPN phường Máy Tơ t chc chương trình trao tng, h tr cho tr em có hoàn cnh đặc bit khó khăn b tác động ca dch Covid - 19 và sinh hoạt định k CLB “Gia đình có sc kho - không khói thuc”.

 

 

Qua mt thi gian rà soát và nm bt thông tin, Hi LHPN phường đã thng nht đỡ đầu cho cháu Chu Th Huyn Trang - sinh năm 2009, thuc TDP Lương Văn Can, m côi c b ln m, hin cùng vi bà ngoi. Ngun kính phí h tr cho cháu là 500.000đ/tháng được xã hi hoá t các chi hi ph n TDP.

 

Các tin đã đăng