Quận Ngô Quyền và Viettel Hải Phòng Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025

Cập nhật: 11/05/2022 21:11

Quận Ngô Quyền và Viettel Hải Phòng Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025

Sáng 11-5, UBND quận Ngô Quyền và Viettel Hải Phòng tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, viễn thông và xây dựng chuyển đổi số, đô thị thông minh quận Ngô Quyền giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, UBND quận Ngô Quyền và Viettel Hải Phòng thống nhất hợp tác cùng thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn quận theo các nghị quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình hành động của Thành uỷ, UBND thành phố, Quận uỷ và UBND quận Ngô Quyền. Thực hiện xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, đa dạng các ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý của cả hệ thống chính trị, nhất là hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn quận. Đồng thời, nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện để người dân được cung cấp và phục vụ các dịch vụ tiện ích nhất, giảm chi phí và phiền hà. Trên cơ sở đó, huy động được mọi nguồn lực đóng góp cho kinh tế - xã hội của Quận Ngô Quyền phát triển nhanh và bền vững hơn.

​​​​​​

Cụ thể, nội dung triển khai gồm: xây dựng đồng bộ hạ tầng, số hóa cơ sở dữ liệu, áp dụng công nghệ hiện đại, cơ sở dữ liệu đồng bộ bảo đảm kết nối với trung tâm dữ liệu của thành phố. Xây dựng hệ thống của quận trên cơ sở kế thừa các dự án, phần mềm, thành quả của các Sở, ngành, UBND thành phố. Trước mắt tập trung xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới đô thị thông minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Giao thông, Tài nguyên – Môi trường…

Các tin đã đăng