image banner
Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Thường trực HĐND thành phố có Quyết định về việc triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố Quyết định triệu tập các vị đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Thời gian: 03 ngày (khai mạc vào hồi 08 giờ ngày 06/12/2023 (thứ Tư).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố.

Các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quang cảnh Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI.

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) sẽ xem xét, cho ý kiến về các nội dung: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố; Kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Điều chỉnh, bổ sung (lần 8) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về: Cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030. Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Tổng biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố năm 2024. Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2023 - 2025. Nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố. Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu của thành phố Hải Phòng. Đề án Tổ chức chính quyền đô thị thành phố. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện. Chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố. Chủ trương đầu tư một số Dự án trên địa bàn thành phố. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo quy định....

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0