image banner
Tầm quan trọng, ý nghĩa cuộc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn Quận Ngô Quyền đang tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo nhằm phản ánh chính xác thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 tại địa phương.

Cơ sở điều tra các tiêu chí chuẩn nghèo

Việc rà soát, đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo thực hiện theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể:

1. Tiêu chí về thu nhập: Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản:

a) Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ): việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

b) Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số): việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

3. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025:

3.1. Chuẩn hộ nghèo: Khu vực thành thị: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

3.2. Chuẩn hộ cận nghèo: Khu vực thành thị: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

3.3. Chuẩn hộ có mức sống trung bình: Khu vực thành thị: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Mục đích của việc điều tra hộ nghèo, cận nghèo

Có thể nói, việc rà soát chặt chẽ, bình xét chính xác, dân chủ, công tâm để xác định hộ nghèo, cận nghèo là điều kiện để mọi nguồn lực hỗ trợ đến người dân được kịp thời, đầy đủ. Thông qua đó, địa phương nắm được tình hình, khó khăn của từng trường hợp cụ thể, giúp cho người dân được tiếp cận, hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ phù hợp. Việc rà soát các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng cũng chính là động lực để mỗi người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước. Kết thúc cuộc điều tra, từng địa phương xác định được chính xác số lượng, tổng hợp, phân loại và lập danh sách chi tiết các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để theo dõi, quản lý, báo cáo cấp trên, làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Để thực hiện tốt việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vai trò của của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ quận đến cơ sở trong việc quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo là hết sức quan trọng. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong đó, đáng chú ý là việc cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường vào phần mềm quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ số hộ nghèo phát sinh hàng năm trên địa bàn và giải trình, báo cáo cụ thể các nguyên nhân phát sinh hộ nghèo. Có như vậy, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo mới bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trường đường lối của Đảng, chính sách xã hội của Nhà nước đến với các đối tượng bảo đảm, kịp thời hơn./.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0