UBND phường phối hợp với UB MTTQ phường tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân(18/11/1930 - 18/11/2022); Sơ kết việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022.

Cập nhật: 14/11/2022 17:30

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LT ngày 18/10/2022 của UBND & UB MTTQ phường. Được sự nhất trí của Đảng ủy phường.

Ngày 14/11/2022 UBND phường phối hợp với UB MTTQ phường tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam - Ngày hội đại đoàn kết toàn dân(18/11/1930 - 18/11/2022); Sơ kết việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022.

Về dự với Lễ kỷ niệm rất vinh dự được đón tiếp các đ/c đại diện UB MTTQ quận, Ban Dân Vận quận ủy Ngô Quyền;

Các đ/c lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường. Các đ/c ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ phường, các đ/c PCT HĐND, UBND; các đ/c ủy viên UB MTTQ phường, các đ/c trưởng các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội phường;

Các đ/c là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận 9 tổ dân phố cùng đại diện 54 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn phường.

Tại Lễ kỷ niệm đã biểu dương khen thưởng 54 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022.