UBND phường Máy Tơ đã kết hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền giải thích, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp về quy trình triển khai dự án cầu Nguyễn Trãi

Thời gian 12/04/2023 03:20
UBND phường Máy Tơ đã kết hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền giải thích, hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp về quy trình triển khai dự án cầu Nguyễn Trãi

Công khai quyết toán Ngân sách 3 tháng năm 2023 của phường Máy Tơ

Thời gian 10/04/2023 15:00
Công khai quyết toán Ngân sách 3 tháng năm 2023 của phường Máy Tơ

ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Máy Tơ đã tổ chức trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp xuân Quý Mão 2023

Thời gian 09/01/2023 09:46
ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Máy Tơ đã tổ chức trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp xuân Quý Mão 2023