Hội nghị Cán bộ, công chức cơ quan phường Máy Tơ năm 2023

Cập nhật: 31/01/2023 21:11

Thực hiện chương trình công tác năm 2023;

Căn cứ Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền;
Sáng ngày 31/01/2023, tại hội trường tầng 3 của UBND phường Máy Tơ, Cơ quan phường Máy Tơ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023.
Dự hội nghị có mặt: 24 cán bộ, công chức, người lao động cơ quan
Tại hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động đã được nghe các báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan, Công đoàn cơ quan phường, Ban thanh tra nhân dân phường năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023; Bầu Ban thanh tra nhân dân phường năm 2023; Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn cơ quan và được trao đổi với thủ trưởng đơn vị về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hiện đang công tác tại cơ quan.