Phường Máy Tơ triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố

Cập nhật: 07/09/2022 16:31

Phường Máy Tơ triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, Tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Chiều ngày 06/9/2022, UBND phường công bố các Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố cụ thể như sau

1. Thông báo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND thành phố

2. Công bố quyết định thành lập TDP mới, chỉ định Tổ trưởng TDP lâm thời

3. Công bố quyết định thành lập chi bộ, chỉ định cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

4. Công bố quyết định thành lập Ban công tác mặt trận, chỉ định Trưởng ban và các thành viên ban công tác mặt trận.

Việc kiện toàn sắp xếp TDP nhằm góp phần xây dựng tổ chức hệ thống chính trị ở cơ sở ổn định, đồng bộ.

Các tin đã đăng